Thương chiến Mỹ - Trung: Doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam chịu nhiều bất lợi?