Ưu và nhược điểm của một số mẫu túi giấy quai ruy băng phổ biến