Độc đáo hộp giấy đựng giày mang hương vị... cỏ tươi